Aktualno: 19. 10. 2024 ob 18:00, Ljubljana - Cankarjev dom, Linhartova dvorana : Ne! je moč

Gregor Antoličič

Dr. Gregor Antoličič je zgodovinar, sodelavec Zgodovinskega inštituta Milka Kosa ZRC SAZU in predavatelj na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. 

Njegovo raziskovalno delo se osredotoča na obdobje prve svetovne vojne in zadnja desetletja obstoja habsburške monarhije. Pri tem posebno pozornost posveča tako notranje-, kot tudi zunanjepolitičnim dejavnikom, ki so zaznamovali obdobje konca 19. in začetka 20. stoletja.

Pri Cankarjevi založbi so izšle njegove knjige Leta strahote: Slovenci in prva svetovna vojna, Franc Jožef, Maksimiljan: cesar po Napoleonovi milosti in nazadnje Karel I.: zadnji slovenski cesar

Nagrade in priznanja

2021 Nagrada KLIO za najboljšo študijo s področja zgodovinopisja (Leta strahote)