Aktualno: 29. 5. 2024 ob 17:00, Koper - Dom knjige : Pravljične urice s šinjorino Jablanko

Blanka Premrov Bajuk

Dr. Blanka Premrov Bajuk je biologinja in doktorica biomedicine ter del uredništva učbenikov.

Čeprav je otroštvo preživljala v samem centru prestolnice, jo je že od malih nog navduševala narava. Po končani gimnaziji Poljane se je tako odločila za študij biologije na Biotehniški fakulteti, kjer jo je prevzel svet celic, bioloških molekul in molekularnih mehanizmov.

Po diplomi se je zaposlila na Veterinarski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je študente prvega letnika veterinarstva uvajala v laboratorijsko delo in jim odkrivala področje biokemije in biokemijskih metod. Vpisala se je na interdisciplinarni podiplomski študij biomedicine, ki ga je leta 2011 zaključila z doktorsko disertacijo.

Ko je v času pandemije kot mama šoloobveznih otrok postala aktivnejša udeleženka pri šolanju na daljavo, se je začela zavedati pomena dobrih, zanimivih in poučnih gradiv, v njej pa se je prebudila želja po soustvarjanju teh vsebin. Upa, da bo s svojim delom urednice pri Mladinski knjigi pripomogla k ustvarjanju družbe, ki bo znala živeti v ravnovesju s svetom okoli sebe.