Aktualno: 29. 5. 2024 ob 17:00, Koper - Dom knjige : Pravljične urice s šinjorino Jablanko

Boštjan Kernc

Boštjan Kernc je urednik učbenikov za zgodovino.

Boštjan je profesor slovenščine in zgodovine z magisterijem na temo diskurza pri oblikovanju slovenske narodne identitete. Verjame, da so zgodba, igra in doživljanje pomembni pri učenju zgodovine. Zato je bil 18 let zaposlen na osnovni šoli, od maja 2023 pa svoje izkušnje koristi kot urednik za zgodovino na učbeniškem programu.

Večino svojega časa se je v šoli ukvarjal z idejo, kako znanje, razumevanje sveta in veselje do novih spoznanj približati mladim. Igra se z didaktičnimi izzivi, dodatno se izobražuje v programih Erasmus+ in deli svoje ideje kot član razvojne skupine za zgodovino pri ZRSŠ.

Zgodovina je zanj v precejšnji meri zgodBovina in pomembno se mu zdi, kako bomo milijone drobcev, ki nam jih ponuja preteklost, preoblikovali v zanimive zgodbe, ki bodo ponudile delo, znanje in razmislek. Želja je, da bi oblikovali več gradiv, ki bi ponujale aktivnejše učenje, gradiva, ki bi uspešno uravnotežila tiskane in digitalne možnosti, in gradiva, ki bodo temeljila na sodobnih didaktičnih in zgodovinskih spoznanjih.

V prostem času se rad giba in opazuje svet, z različnih perspektiv. Rad bi več bral, kot urednik pa si želi, da bi kakšen mlad človek tudi zaradi gradiv, ki jih bomo izdali, odkril kakšno misel več.