Aktualno: 29. 5. 2024 ob 17:00, Koper - Dom knjige : Pravljične urice s šinjorino Jablanko

Hema Vasle

Hema Vasle je urednica v izobraževalnem uredništvu Mladinske knjige.

Hema zna šaljivo povedati, da je z založbo Mladinska knjiga začela sodelovati pri sedmih letih, ko je v revijo Ciciban poslala prispevek o tem, kako lahko še vse uporabimo, nato pa je bila njena zamisel objavljena s šaljivo ilustracijo Boža Kosa.

Potem je njeno sodelovanje z založbo kar nekaj let spalo. V študentskih letih je sicer pisala in fotografirala za različne otroške revije, nato pa se je poklicno posvetila matematiki, ki jo je poučevala na gimnaziji, v osnovni šoli in srednji strokovni šoli. V izziv so ji bili predvsem učenci, ki so bili prepričani, da za matematiko niso nadarjeni, in vedno je iskala poti, kako jim snov razložiti, da bi jo razumeli.

K sodelovanju z Mladinsko knjigo se je vrnila s prevodom knjige Matematika – po korakih do odličnega znanja, leta 2016 pa je postala urednica za matematična gradiva. Poleg matematičnih zagat je kot urednica spoznala tudi delo z avtorji: iskanje kompromisov in rešitev, ki bodo za uporabnike najboljše, pa ustvarjanje interaktivnih vsebin za bolj igrivo učenje matematike ...

Prostora za kreativno ustvarjanje ji nikoli ne zmanjka, še vedno pa njena največja želja ostaja, da bi naredila vse, kar bi učencem pomagalo pri premagovanju strahu in odpora do matematike.

Najnovejše knjige urednika