Aktualno: 29. 5. 2024 ob 17:00, Koper - Dom knjige : Pravljične urice s šinjorino Jablanko

Milivoj Stankovič

Milivoj Stankovič je urednik za geografijo in družboslovje.

Po izobrazbi je profesor geografije in etnolog, po prepričanju pa hedonist in svobodnjak, pravi zase. S poučevanjem ima skoraj dvajset let izkušenj, kot urednik za geografijo in družboslovje pa v založbi Mladinska knjiga dela zadnjih dvaindvajset let.

Vmes je delal tudi kot pomočnik ravnateljice na osnovni šoli, urednik na Zavodu za šolstvo in na Mestni občini Ljubljana. V založbi je doslej uredil (in ob tem bil tudi soavtor) več kot osemdeset večinoma geografskih učbenikov, delovnih zvezkov, priročnikov, zemljevidov, atlasov, zgibank, člankov, itd. Nekaj njegovega uredniškega dela pa je bilo vezanega tudi na geologijo in družbo.

Posebno zadovoljstvo mu daje urejanje Atlasa sveta, ki terja skoraj vsakoletne popravke in spremembe, kar nikoli ni mačji kašelj. Po zadržanih ocenah pa se je v času šolanja iz tega atlasa učilo več kot 400.000 učencev in dijakov.

Najnovejše knjige urednika