Aktualno: 29. 5. 2024 ob 17:00, Koper - Dom knjige : Pravljične urice s šinjorino Jablanko

Valentina Praprotnik

Valentina Praprotnik je vodja uredništva učbenikov v založbi Mladinska knjiga.

Po izobrazbi je profesorica angleškega in francoskega jezika s književnostjo. Po nekajletni praksi v šolstvu je začela delati v uredništvu učbenikov Mladinske knjige – najprej kot produktna vodja, kasneje pa kot urednica učnih gradiv za fiziko, naravoslovje in kemijo.

Pri snovanju koncepta novega gradiva se ji z avtorji zdi pomembno, da snov sledi učnemu načrtu in da učbenik omogoča doseganje različnih ciljev in ravni znanja, še bolj privlačen pa ji je izziv, kako pripraviti vsebino, ki bi pri učencih vzbudila zanimanje in ljubezen do predmeta. ''Najlepša pohvala konec dneva je tako iz ust učiteljev, ki poučujejo po naših gradivih, in povedo, da je fizika še vedno težka, vendar se je odnos učencev do predmeta korenito spremenil, na bolje,'' o tem pravi Valentina.

Zaradi ljubezni do tujih jezikov si včasih v uredništvu učbenikov izbori nekaj prostora in časa tudi za urejanje angleških učnih gradiv in prevodnih projektov iz francoščine.

Leta 2022 ji je na pot prišel še en izziv – ponudba za vodenje uredništva učbenikov. ''Odločitev vsekakor ni bila lahka, ampak, kot nas je v 1. letniku gimnazije naučila profesorica biologije: panta rhei, vse teče,'' je še povedala nova vodja uredništva učbenikov.

Najnovejše knjige urednika