Aktualno: 19. 10. 2024 ob 18:00, Ljubljana - Cankarjev dom, Linhartova dvorana : Ne! je moč

LEVSTIKOVA NAGRADA

Levstikova nagrada za životno djelo na području književnih ilustracija za djecu i mlade
Marjan Manček

03. 1. 1948

Marijan Manček ilustrator je sa originalnim, prepoznatljivim stilom, čije je najjače oruđe humor. Manček je često dvojni autor: ostvaritelj i pripovjedač vizualne i tekstualne priče. U početku svog djelovanja radio je karikature i stripove za novine, dok se knjigama za djecu posvetio tek kasnije u životu. Danas se bavi i crtanim filmom te ponekad surađuje sa televizijom.

Pedenjped, (Mančkarada,MKZ, 2018, str. 25)