Aktualno: 29. 5. 2024 ob 17:00, Koper - Dom knjige : Pravljične urice s šinjorino Jablanko

Zlati znak ZRC SAZU

Zlati znak ZRC SAZU za vrhunske znanstvenoraziskovalne rezultate lahko prejmejo domače raziskovalke in domači raziskovalci, ki sodelujejo v raziskovalnih projektih in programih ZRC SAZU.Prejemniki nagrade v sodelovanju z Mladinsko Knjigo:


Kozma Ahačič

za odmevne znanstvene rezultate s področja zgodovine slovenskega jezikoslovja in vsebinsko ter oblikovno zamisel portala Fran