Aktualno: 19. 10. 2024 ob 18:00, Ljubljana - Cankarjev dom, Linhartova dvorana : Ne! je moč

Nagrade v letu 2021


V letu 2021 so v sodelovanju z Mladinsko knjigo nagrade prejeli:

Ježkova nagrada


Svetlana Makarovič

za širino, globino in ostrino duha

Nagrada KLIO


Gregor Antoličič

za najboljšo študijo s področja zgodovinopisja (Leta strahote)

Naj knjiga leta SKS


Erica Johnson Debeljak

za knjigo Devica, kraljica, vdova, prasica

Prometej znanosti


Tomaž Grušovnik

za odličnost v komuniciranju

Nagrada Hinka Smrekarja


Lila Prap

za ilustracije v avtorski slikanici Ptiči?!

Nagrada Hinka Smrekarja


Ana Zavadlav

plaketa za ilustracije v knjigi Jež in samotni občutek

Levstikova nagrada


Ana Zavadlav

za izvirne ilustracije (slikanica Obisk)